06Haz

1 Tümüklü M, Kayikçioğlu M, Aliyev E, Cinar CS, Soydan I. Evaluation of early alterations in transmitral diastolic flow and tissue Doppler findings of the Basal segments of both ventricles in early period after coronary angioplasty. Anadolu Kardiyol Derg., 3 (1):16-23 (2003).

2 C. Duman, S. Erdoğan, F. Yıldız, İ. Başyiğit, İ. Meram, S.S. Göçmez, L. Yücesoy, İ. Tengiz, H.E. Ercan, E. Aliyev, E. Ercan ve M. Çekmen, “Sigara içen kişilerde filtreli ağızlık kullanımı nikotin maruziyetini azaltır mı?,” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 13-16 (2003).

3 Ercan E, Tengiz I, Aliyev E ve Kurhan Z, “Single coronary artery arising from the right sinus of Valsalva,” Anadolu Kardiyol Derg, 4 (2), 195 (2004).

4 İ. Tengiz, E. Ercan, E. Aliyev ve R. Mahmudov, “Kink oluşturmuş aortik greft,” Türk Kardiyol Dern Arş, 32, 52 (2004).

5 E. Ercan, İ. Tengiz, E. Aliyev, C. Şekuri, M. Akın ve İ. Nalbantgil, “Kararsız Anjina Pektorisli Hastalarda İnflamasyon ve Elektrokardiyografik Değişiklikler,” İ. Ü. Kardiyol Enst Derg, 3, 24-27 (2004).

6 İ. Tengiz, E. Aliyev, U. Ö. Türk ve E. Ercan, “Noncompaction of the ventricular myocardium with tetralogy of Fallot,” Anadolu Kardiyol Derg, 6 (2), 190-192 (2006).

7 Uğur Önsel Türk, Serkan Saygı, Emin Alioğlu ve İstemihan Tengiz, “De Bakey type I aortic dissection in a patient with idiopathic dilated cardiomyopathy,” Türk Kardiyol Dern Arş, 34, 239-240 (2006).

8 Emin Alioglu, Ugur O. Turk, Abbasali Abbasaliyev, Istemihan Tengiz ve Ertugrul Ercan. “Percutaneous transluminal angioplasty and stenting of proximal right subclavian artery stenosis in a patient with syncope,” J. Card. Res., 3, 42-47 (2006).

9 Emin Alioglu, Ertugrul Ercan, “Enfeksiyonlar ve kardiyak nedenler dışındaki hastalıklara (endokrin, pulmoner emboli, bağ dokusu, serebrovasküler ve akciğer hastalıkları) bağlı EKG değişiklikleri.” Türkiye klnikleri, 33 (2),46-59 (2006).

10 Ertugrul Ercan, Emin Alioglu, Ugur Turk, Gulden Sonmez Tamer, Can Duman, Istemihan Tengiz ve Hakan Gocer. “Effects of myocardial ischemia on serum erythropoietin levels during the first six hours of balloon angioplasty,” J. Card. Res., 3, 46-53 (2006).

11 Emin Alioğlu, Uğur Önsel Türk, İstemihan Tengiz ve Ertuğrul Ercan, “A case of left ventricular hydatid cyst,” Arch Turk Soc Cardiol, 35(5), 295-298 (2007).

12 Uğur Önsel Türk, Emin Alioğlu, İstemihan Tengiz ve Ertuğrul Ercan, M.D. “Atypical mitral annular calcification mimicking an intracardiac tumor,” Arch Turk Soc Cardiol, 35(7), 427-429 (2007).

13 Istemihan Tengiz, Ugur O. Turk, Emin Alioglu, Abbasali Abbasaliyev ve Ertugrul Ercan, “Percutaneous coronary interventıon of an occluded left anterior descending coronary artery: usefulness of contralateral coronary angiogram,” J. Card. Res., 4, 54-57 (2007).

14 Emin Alioglu, Ertugrul Ercan, Istemihan Tengiz, Ahmet Yıldız, Ugur O. Turk ve Afig Berdeli, “The relationship between alpha-adducin polymorphism and non-dipper phenomenon in essential hypertension,” J. Card. Res., 4, 58-67 (2007).

15 Emin Alioglu, Uğur Önsel Türk, Ertugrul Ercan. “Kardyiak resenkronizasyon tedavisi için uygun adayların belirlenmesinde ekokardiografi.” TAPE. 2007; 5(3): 216-225

16 Türk UO, Alioğlu E, Nalbantgil S, Nart D. “Catastrophic cardiovascular consequences of weight lifting in a family with Marfan syndrome.” Turk Kardiyol Dern Ars. 2008 Jan;36(1):32-4.

17 Kozan Ö, Tengiz I, Özcan EE, Özpelit ME, Taştan A, Türk UÖ, Alioğlu E, Ercan E. [The evaluation of hypertensive patients who are supposedly under control according to office blood pressure measurements with ambulatuar blood pressure monitoring: an observational prospective study in three big cities (AKB3IL study)]. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012 Sep;40(6):481-90