06Haz

1 E.Aliyev, F. Özerkan, O. Yavuzgil, R. Önder, İ. Soydan, “Lipid düşürücü tedavinin insulin rezistansına erken dönem etkisi” XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2003

2 E. Aliyev, İ. Tengiz, E. Ercan, S. Saygı, M. Akın ve İ. Nalbantgil, “Diyabetik hastalarda plazma homosistein düzeyleri ile koroner arter hastalığı prevelansı arasındaki ilişki,” XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2004

3 İ. Tengiz, E. Ercan, E. Alioğlu, U.Ö. Türk, C. Duman ve A. Sazcı, “Koroner arter hastalarında diyabet ve hiperhomosisteineminin karotis intima-media kalınlığı üzerine etkileri,” I. Klinik Vasküler Biyoloji Kongresi, Antalya, 2005

4 İ. Tengiz, E. Ercan, E. Alioğlu, U.Ö. Türk, E. Ergül, G. Akpınar ve A. Sazcı, “Türk popülasyonunda koroner arter hastalığının yaygınlığı ile ateroskleroz ilişkili genlerin varyantları,” I. Klinik Vasküler Biyoloji Kongresi, Antalya, 2005

5 U. Ö. Türk, İ. Tengiz, E. Alioğlu, V. Barışık, H. Kurt ve E. Ercan, “Dev sol atriyal miksoma ve postoperatif iyatrojenik atriyal septal defekt,” Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu VIII. Mezuniyet sonrası eğitim toplantısı, Erzurum, 2005, Dijital sunum.

6 İ. Tengiz, U. Türk, M. Ergün, S. Şenışık, O. Yüksel, E. Aliyev, E. Ercan ve Ç. İşlegen, “Düzenli egzersizin sol ventrikül diyastolik fonksiyon göstergeleri üzerine etkisi,” X. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, İzmir, 2005, Sözlü sunum.

7 U. Türk, İ. Tengiz, M. Ergün, S. Şenışık, O. Yüksel, E. Aliyev, E. Ercan ve Ç. İşlegen, “Düzenli egzersizin endotel fonksiyon göstergeleri üzerine etkisi,” X. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, İzmir, 2005, Sözlü sunum.

8 M. Ergün, İ. Tengiz, U. Türk, S. Şenışık, O. Yüksel, E. Aliyev, E. Ercan ve Ç. İşlegen, “Düzenli egzersizin fiziksel uygunluk ve biyokimyasal kardiyak risk faktörleri üzerine etkisi,” X. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, İzmir, 2005

9 A. Türkoğlu, M. Zoghi, İ. Tengiz, S. Saygı, B. Kırılmaz, E. Alioğlu, U. Türk, C. Ulucan, R. Gündüz, Ö. Özdoğan, F. Özerkan ve M. Akın, “Kararsız anjina pektorisli olgularda gebeliğe bağlı plazma protein A (PAPP-A) düzeylerinin erken dönem miyokard infarktüsü riskini belirlemedeki yeri,” XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2005

10 Türk UO, Ercan E, Tengiz İ, Alioğlu E, Tok M, Nart D, Yüce G, Duygu H ve Türkoğlu C, “Stabil koroner arter hastalığı olan olgularda statin tedavisinin koroner aterom plağı T lenfosit içeriği üzerine etkisi,” XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2005

11 Ercan E, Tengiz İ, Alioğlu E, Türk U, Sönmez G.T, Duman C, Göçer H ve Akın M, “Balon anjioplasti kaynaklı myokardiyal iskemi sonrası eritropoetin serum seviyesi stabil anginalı olgularda artmaktadır,” XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2005

12 İ. Tengiz, E. Ercan, E. Alioğlu, U. Ö. Türk, C. Şekuri, S. F. Çam ve H. Göçer, “Koroner arter hastalarında artmış karotis intima-media kalınlığı ile ateroskleroz ilişkili gen polimorfizmi,” XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2005, Sözlü sunum.

13 İ. Tengiz, U. Ö. Türk, E. Alioğlu, E. Ercan ve M. Akın, “Percutaneous coronary intervention of an occluded left anterior descending coronary artery: Usefulness of contralateral coronary angiogram,” II. Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Bodrum, 2006

14 E. Alioğlu, U. Ö. Türk, S. Çam, H. Göçer, İ. Tengiz ve E. Ercan, “Polymorphism of the methylenetetrahydrofolate reductase, vascular endothelial growth factor, endothelial nitric oxide syntase, monocyte chemoatracttant protein-1 and apolipoprotein E genes are not associated withcarotid intima media thickness,” II. Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi,Bodrum, 2006, Sözlü sunum.

15 Alioğlu E, Ercan E, Tamer G, Duman C, Türk U, Saygı S, Tengiz İ, Tüzün N, ” Miyokardiyal iskeminin hiperakut fazında azalmış sirkülatuar eritropoetin düzeyi, ” XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 2008

16 Alioğlu E, Ercan E, Türk U , Yıldız A, Saygı S, Tengiz İ, Çam SF, Tüzün N, Berdeli A, ” Türk toplumunda esansiyel hipertansiyon ile alfa addusin gen polimorfizmi arasındaki ilişki,” XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 2008

17 Ercan E, Alioğlu E, Tengiz İ, Türk UO, Yıldız A, Saygı S, Çam S, Berdeli, “Hipertansif Türklerde G protein ß3 subunit gen polimorfizmi,” XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 2008, Sözlü sunum.

18 Tüzün N, Ergün M, Alioğlu E, Türk U, Tengiz T, Saygı S, Ercan E, İşlegen Ç, ” Sprinter ve endurans sporcularında miyokardiyal performans indeksi,” XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 2008

19 Alioğlu E, Türk U, Tüzün N, Çam SF, Tengiz İ, Ercan E, Ergün M, İşlegen Ç, Berdeli A, ”Hipertansif hastalarda alfa addusin gen polimorfizminin egzersize olan kan basıncı cevabına etkisi,” XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 2008

20 Alioğlu E, Ercan E, Türk U, Yıldız A, Tengiz İ, Saygı S, Tüzün N, Berdeli A, ” Esansiyel hipertansif Türk toplumunda sol ventrikül kitlesi ile alfa addusin gen polimorfizmi arasındaki ilişki,” XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 2008

21 Ercan E, Alioğlu E, Taner G, Duman C, Tengiz İ, Türk U, Tüzün N, Saygı S, ” Kronik sistolik disfonksiyonlu olgularda artmış serum miyeloperoksidaz, iskemi modifiye albumin ve brain natriüretik peptid düzeyleri,” XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 2008

22 Türk UO, Duygu H, Alioğlu E, Tengiz İ, Ercan E, Tüzün N, Zoghi M, “ Erken kalp hızı artışı eğik masa testinin sonucunu öngörebilir mi?” XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 2008

23 Alioglu E, Ercan E, Türk UO, Saygı S, Tengiz İ, Yıldız A, Önder R, Berdeli A, “ Türk hipertasiflerde G protein β3 subünit geni 825T alleli polimorfizmi ile sol ventrikül hipertrofisi arasında ilişki” XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 2008

24 Saygi S, Alioglu E, Ercan E, Tengiz İ, Yıldız A, Turk U, Tuzun N, Berdeli A, “The relationship between alpha-adducin polymorphism and non-dipper phenomenon in essential hypertension,” IV. Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, 2008

25 Kirilmaz B, Alioglu E, Saygi S, Akyüz S, Duygu H, Sekuri C, Tengiz I, Turk U.O, Ercan E, ”Clinical findings of digoxin toxicity and related complications,” IV. Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, 2008

26 Kirilmaz B, Alioglu E, Saygi S, Asgun F, Tengiz I, Sekuri C, Ercan E “Increased C-reactive protein, interleukin-6 and fibrinogen in metabolic syndrome,” IV. Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, 2008

27 B. Kırılmaz, E. Alioğlu, S. Saygı, S. Akyüz, H. Duygu, C. Şekuri, İ. Tengiz, U.Ö. Türk, E. Ercan. Clinical findings of digoxin toxicity and related complications. IV. Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, 2008, p: 35 3

28 B. Kırılmaz, H. Doğan, S. Saygı, E. Alioğlu, U.Ö. Türk, İ. Tengiz, E. Ercan. Üç boyutlu stres ekokardiyografi operatör için uygulama kolaylığı sağlamaktadır. XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 2009, p: 68 4